ความเป็นมา โรงเรียนปอแดงวิทยา :
ประวัติโดยย่อ :
          โรงเรียนปอแดงวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลอุ่มเม่า 3 (สว่างวิทยา) ได้เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2465 โดยขุนสกลรักษา นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง โดยเงินช่วยเหลือการศึกษา มีนามตามบ้านและวัดว่า โรงเรียนวัดบ้านปอแดง โดยมีนายเสี่ยน  ฆารสว่างเป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยอาศัย ศาลาวัดเป็นที่จัดการเรียนการสอน มีครู 3 คน คือ... อ่านต่อ >>
 
  :: กิจกรรมที่ผ่านมา ::
  :: ข่าวการศึกษา ::
  แนะนำโปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร จาก word,pdf,ppt ในเว็บบราวเซอร์ Google chrome ได้ทันที !!

นางระเบียบ จันทร์ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
======================
เผยแพร่ผลงาน
-การบริหารจัดการแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สู่พหุปัญญา โดย..นางระเบียบ จันทร์ชมภู
(ถ้าใช้ IDM ถามดาวน์โหลด กด Alt+คลิก)
   
เว็บที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
  Data center2555
  รับนักเรียนปี 2555
  ผลสอบ O-net 2554
  ข้อมูลOBECร ะยะ 2
  รายงาน E-MES
  Data center2554
  ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.
  E-filling สพฐ.